Dak afvalcontainer

Dakafval: Onder de noemer dakafval mag alleen dakleer en bitumineus dakafval en eventueel dakgrind afgevoerd worden. Max 5% isolatiemateriaal.

NIET in de dakafvalcontainer: Meer dan 5% isolatiemateriaal, hout en overige afvalstoffen.

Meer details

  • 3m³
  • 6m³
  • 10m³

€ 325,00 incl. btw

Dakafval? Huur een dakafvalcontainer!

Bent u van plan uw dak te slopen? Wilt u uw dakpannen vervangen? Of heeft u andere plannen voor uw dak? Wees goed voorbereid wanneer u uw dak wilt opknappen. Er zitten vele haken en ogen aan dakafval, en dan vooral het opruimen van dakafval. Dakafval omvat onder andere: dakgrind, samengesteld (composiet) dakafval en dakleer (bitumen/mastiek). Composiet dakafval kan bestaan uit tempex met dakleerd, daktegels die vervuild zijn met mastiek of een mengsel van verschillende materialen, afkomstig van een dak. Onder composiet dakafval valt ook dakleer. Dakleer kan teerhoudend zijn. Sinds de invoering van eural wordt dit leer daarom als gevaarlijk afval gezien. Ander dakleer kan echter ook rubberooid zijn. In dit nieuwere materiaal zit geen teer. Materialen die verontreinigd zijn met teer vallen ook onder de definitie van composiet dakafval.

Voorbeelden van deze materialen zijn: hout, polyester, steen en ander bouw- en sloopafval. Al dit dakafval moet u deponeren in een speciale dakafvalcontainer. Door het afval te deponeren in deze container, wordt het dakafval sneller verwerkt. Bovendien kan het gevaarlijke dakafval zo makkelijk gereinigd worden. Het is van belang om hier van op de hoogte te zijn. In het volgende kopje kunt u hier meer over lezen. Daarnaast is het goed om te weten wat er allemaal niet in de dakafvalcontainer gedeponeerd mag worden. Zo mag u bijvoorbeeld geen gevaarlijk en chemisch afval (met uitzondering van teerhoudend dakleer), asbest houdende stoffen en asbest gelijkende stoffen, ander afval en meer dan 10% ander schoon materiaal in uw container gooien. Als u plannen heeft voor uw dak, zorg dan dat u goed bent ingelezen over wat voor soort dakafval er vrijkomt bij het opknappen van uw dak. Zo weet u hoe u de juiste container moet huren voor uw dakafval!

Wat gebeurt er eigenlijk met het dakafval?

Dakafval moet altijd apart worden aangeboden omdat dit afval niet gemengd met bouw- en sloopafval over de sorteerinstallatie kan. Het kan zijn dat er teerdeeltjes van het dakafval in het zeefzand terecht komen, waardoor het zeefzand vervuild kan raken. Dit is in eerste instantie gevaarlijk en daarnaast kost het weer een hoop geld om het zeefzand te verwijderen van het puin. Daarnaast moet dakgrind ook altijd apart worden aangeboden van composiet of teerhoudend dakafval. Als u dus dakgrind heeft, wat is vrijgekomen bij uw klus, huur dan een aparte dakafvalcontainer voor dit dakafval. Dakgrind kan namelijk apart worden aangeboden ter recycling.

Speciale instanties zijn gespecialiseerd in het wassen, zeven en wederom wassen van het grind, wat hierna opnieuw kan worden gebruikt als dakgrind. Door het dakgrind apart te houden, bent u dus ecologisch verantwoordelijk bezig! Let op: de mate van vervuiling is bepalend voor zowel het verdere proces als de tariefssteling. Als u teerhoudend en/of composiet dakafval heeft, dan kunt u dit ook het beste in een aparte dakafvalcontainer deponeren. Het teerhoudende en composiet dakafval wordt na het ophalen gesorteerd. Alles wat nog gebruikt kan worden van dit afval, wordt apart afgevoerd. Na de sortering blijven alleen nog het dakleer en een zeeffractie over. Het dakleer wordt voor verdere eindverwerking afgevoerd. De zeeffractie kan voor weinig geld thermisch gereinigd worden. Wij proberen een groter bewustzijn van het verdere proces van dakafval te creëren, zodat zo heel Nederland in de toekomst haar dakafval apart in onze gehuurde dakafvalcontainers zal deponeren!

Adresgegevens

VSB Containers & Recycling
Kokmeeuw 27
5221 GS ’s-Hertogenbosch

06-26510766


Neem vrijvlijvend contact op