Green is Good!

Met het huren van een afvalcontainer bent u als aannemer, hovenier of ander klusbedrijf bewust met het milieu bezig. Als uw bedrijf het oud papier wat overblijft bij een klus laat ophalen door een afvalcontainer, dan wordt deze gerecycled. Al het papier wordt verzameld en geperst tot balen van 900 kilo. Een deel van deze balen wordt zelfs geëxporteerd naar het buitenland. Zo helpt u als bedrijf de Nederlandse economie door het scheiden van het papier van opdrachten van de rest van het afval wat vrijkomt en het te laten ophalen door middel van een afvalcontainer. De balen die niet geëxporteerd worden, zijn bedoeld om te worden verhandeld aan papierfabrieken binnen Nederland. De papierfabrieken verwerken de balen samengeperst papier tot lappen nieuw papier. Aan dit hele proces is geen boom te pas gekomen. U als klusbedrijf helpt samen met de container bedrijven het milieu! Ook plastic wordt opgehaald door container bedrijven.

Het gaat hier om alle soorten plastic. U hoeft zich als bedrijf geen zorgen te maken over het inleveren van ‘verkeerd’ plastic. Zolang uw werknemers het maar gescheiden inleveren van de rest van het afval en in één afvalcontainer doen, speciaal voor plastic. Plastic is een oliehoudend materiaal waardoor de verbranding schadelijk is voor het milieu. Als plastic gescheiden wordt ingeleverd, kan het omgezet worden in flakes die weer verhandeld kunnen worden als hulpstof voor de kunststofindustrie. Zo wordt plastic dus gerecycled tot een nieuwe grondstof. Indien u voor een opdracht een speciale afvalcontainer bestelt om het plastic in op te halen, kan u als bedrijf eigenhandig aan dit prachtige proces meewerken. Ook hout kan gerecycled worden. Hout is vaak volumineus en ligt in de weg als uw werknemers er niets mee doen. Afvalcontainers bieden hiervoor de oplossing. De bedrijven die afvalcontainers aanbieden, halen het hout op.

Als het hout onbewerkt is, ook wel A-hout genoemd, dan kan het zelfs nog gerecycled worden. U bespaart zo voor de klant in zijn eigen afvalkosten, omdat het hout nog gebruikt kan worden. Als uw bedrijf het onbehandelde en schone hout op laat halen door een afvalcontainer bedrijf, dan kan dit anderen nog van pas komen en helpt uw bedrijf het milieu en uw leefomgeving.

Groenafval in Amsterdam

Het groenafval is zelfs nog van betekenis nadat uw bedrijf klaar is met een opdracht in de tuin. Als uw bedrijf het groenafval laat ophalen in een daarvoor bedoelde afvalcontainer, kan het nog gebruikt worden. De containers brengen het vuil weg, daarna wordt uw groenafval als het ware vergist. Bij het vergisten van het groenafval komt biogas vrij. Het biogas, ook wel groen gas, kan gebruikt worden als brandstof voor voertuigen. Zo vermindert uw bedrijf dus de CO2 uitstoot van voertuigen door het groenafval door een container bedrijf op te laten halen. Dit is niet alles waarvoor het groenafval goed is. De warmte die vrijkomt bij het vergisten van het groenafval wordt in ondergrondse buizen geleid naar glastuinbouwbedrijven. Kortom, huur een speciale afvalcontainer en profileer uw bedrijf als een ‘groen’ klusbedrijf!