Gevaarlijk afval in afvalcontainers

Niet elk soort afval is geschikt om in afvalcontainers gedeponeerd te worden. Zo mogen giftige en chemische stoffen niet zomaar in een afvalcontainer worden gegooid. Uw bedrijf in Amsterdam kan zo schade leveren aan het milieu. Let op dat uw werknemers geen ijskasten, vrieskisten en autobanden in de afvalcontainers gooien. De vloeistof die in de ijskasten en vrieskisten zit, is zeer schadelijk voor het milieu en kan gaten in de ozonlaag veroorzaken. Uw bedrijf moet hier dus niet lichtzinnig mee omgaan. Als dit wel gebeurt, zullen er consequenties voor uw bedrijf zijn. Ook is het niet de bedoeling om asbesthoudend afval in containers te deponeren. Wees daarom voorzichtig en waarschuw uw werknemers voor wat zij in de afvalcontainers gooien. In alle gevallen is het logisch om van tevoren te bedenken wat wel in de afvalcontainer gedeponeerd kan worden en wat niet. Moeten deze voorwerpen toch weggegooid worden? Dan is het verstandig om een extra gevaarlijk-afvalcontainer huren. Deze zijn speciaal gemaakt om schadelijke stoffen veilig in op te slaan en te vernietigen. Ga dus als bedrijf niet te lichtzinnig om met het gevaarlijke afval wat vrijkomt bij uw opdrachten!

Wat valt onder gevaarlijk afval?

Zoals u weet, leven we in Amsterdam volgens de regels van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft een speciale lijst opgesteld van gevaarlijke afvalstoffen. Deze lijst heet de Eural. Ook bedrijven uit Amsterdam moeten zich hier aan houden. Voor deze stoffen gelden speciale regels in verband met het ophalen en het verwerken van het afval. Voor het inzamelen van deze afvalstoffen is een speciale vergunning nodig. Het is dan ook zeker niet de bedoeling dat een van deze stoffen in zowel particuliere als bedrijfsafvalcontainers terechtkomt. Bij twijfel of iets een gevaarlijke stof is, kunt altijd de Eural-lijst raadplegen. Deze is te vinden op het internet. U kunt ook altijd informeren bij de bedrijven die uw bedrijf afvalcontainers verhuurt. Zij helpen u waarschijnlijk graag. Voor deze bedrijven is het prettig om te weten met wat voor stof zij te maken hebben. Zo kunnen zij het puin optimaal ophalen en zorgen dat de stof op de juiste manier verwerkt wordt.

Wat gaat er anders met het gevaarlijke afval dan met normaal afval?

Het is vooral van belang dat u tijdens uw opdrachten niet zomaar klein chemisch afval en andere gevaarlijke stoffen in de normale afvalcontainers gooit, omdat deze op een andere manier verwerkt moeten worden. Veel stoffen uit chemisch afval worden hergebruikt. Een voorbeeld is het metaal uit batterijen en accu’s. Het zink wordt onder andere gebruikt voor het maken van dakgoten. Cadmium uit een oude batterij wordt weer hergebruikt in nieuwe batterijen. De rest van het afval wordt verbrand. Dit gebeurt echter op een veel hogere temperatuur dan bij normaal afval. Het gevaarlijke afval verdient dus wat extra aandacht bij uw opdrachten.

Asbest in afvalcontainers?

Als u bij een klus of opdracht in Amsterdam te maken krijgt met asbest, onthoud dan deze gouden regel: nooit mag er asbest bij het puin of afval zitten! Indien u vermoedt dat er asbest aanwezig is, schakel dan een collega in die gespecialiseerd is in deze zaken. Indien uw bedrijf in het verleden weinig of niet te maken heeft gehad met asbest, schakel dan een professioneel bedrijf in. Ook als uw werknemers of uzelf niet zeker bent of er daadwerkelijk asbest aanwezig is, onthoud dan dat u niet voorzichtig genoeg kunt zijn met deze uiterst schadelijke stof. Professionals op het gebied van asbest kunnen het asbest vakkundig verwijderen. Zo heeft u noch uw werknemers kans op schade, toegebracht door asbest.